Новина

2017-02-15 - Семинар на тема: "Данъци и финансов одит - 2017"

Апис Европа, съвместно със Съюза на счетоводителите и Съюза на юристите, организира семинар на тема: "Данъци и финансов одит - 2017"

ТЕМИ:

  • Актуални въпроси по данъчното законодателство - 2017 г. 
    - Лектор: Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област
  • Финансов одит и Международни счетоводни стандарти
    - Лектор: Злат