Новина

2017-01-30 - Писмо до членовете на САК

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА  СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че „АПИС Европа" АД поднови абонамента за право на ползване на правно-информационните системи „АПИС" за членовете на Софийската адвокатска колегия. Срокът на абонамента е 12 месеца.

Съгласно договора между САК и АПИС, всеки редовно вписан адвокат в Софийската адвокатска колегия има право на достъп за безплатно ползване в интернет на онлайн (уеб) версията на продуктите АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА. Тези, които са имали достъп до тях досега, могат да продължат да ги ползват със същото потре