Новина

2017-01-12 - БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

АПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector –добавка за интернет браузъри и Microsoft Word, който е БЕЗПЛАТЕН и улеснява всички, които работят с правна информация. Основната цел на добавката е да подпомага потребителя в работата му с българското и европейското законодателство и съдебна практика на Съда на ЕС.

Link Detector e следващата подобрена версия на иновативния компонент EU links Checker - част от успешно разработен от АПИС европейски проект, за който Европейската комисия номинира АПИС в топ десет на наградата за иновации Innovation Radar 2016.

Разширението може да бъде изтеглено без заплащане за браузърите Internet Explorer, Google Chrome и Mozilla Firefox, и за текстовия редактор Microsoft Word. На интернет страницата на АПИС www.apis.bg са публикувани линкове за инсталиране на Link Detector с упътване за употреба. Не е необходимо да сте клиент на Апис, за да изтеглите добавката и да я ползвате в работата си.

След като се инсталира Link Detector, добавката се появява като бутон или меню на лентата с инструменти. При активирането му, приложението анализира съответния текст, разпознава правни цитати и фирмена информация в текстове и документи, които потребителят е избрал. В допълнение създава линкове към споменати в текста актове в базата данни на Апис. За улеснение, потребителят има възможност в допълнителен прозорец – хинт, да види веднага текста на съответна алинея от акта. Това важи както за българското законодателство, така и за европейските правни норми и практиката на Съда на ЕС.

Важно да се спомене е възможността на Link Detector да анализира съответния текст за споменати наименования на физически или юридически лица, ЕГН или ЕИК. Там, където бъдат открити връзки, те се маркират в различен цвят и потребителят може да види информацията, която го интересува – участие във фирми и свързани лиц